Gümrük - İthalat

İthalat

Türkiye Gümrük Bölgesi sınırlarından geçerek ithalat işlemleri gerçekleştirilecek ürünlerle ilgili olarak ;

System Benefits

  • 1 Eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmalarının yapılması.
  • 2 Ürünün G.T.İ.P. tespiti.
  • 3 Konşimento cirolarının yapılması . ve ordino alımı.
  • 4 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi uygulamaları
  • 5 Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.
  • 6 Gümrük Mevzuatı çerçevesinde ürünler için ticaret politikası önlemlerinin uygulanması.
  • 7 Gümrük beyannamesinin online tescil edilerek ilgili gümrük idaresinde tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması.
  • 8Tahakkukların yapılarak teminat ve/veya vergi ödemelerinin yapılması.
  • 9 Firmalarımızın talebi doğrultusunda belirtilmiş olan adrese ürünlerin teslim edilmesi
  • 10 Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.

Research

Salesman and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame. It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewe regor then turned to look

Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him

Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him

Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him