Hizmetlerimiz

Ulusalarası taşımacılık konusunda uzmanlaşan firmamız; tekstil, kimya, teknoloji, sanayi, sağlık, perakende, enerji, gıda gibi farklı sektörlere hizmetler sunmaktadır.

Karayolu Taşımacılığı

Karayolu Taşımacılığı

Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kara yolu taşımacılığı kilit rol üstlenmektedir. Kara yolu taşımacılığı diğer taşıma türlerine ek olarak deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve intermodel taşıma şekilleriyle birlikte kullanılabilmektedir.

 • 1 Düzenli Grupaj İhracat ve İthalat Yükleme Organizasyonu
 • 2 Komple İhracat ve İthalat Yükleme Organizasyonu
 • 3 Kolili ve Paletli Genel Kargo Taşıma
 • 4 Askılı Tekstil Ürünleri Taşımaları
 • 5 Proje Yük Taşımacılığı
 • 6 Gabari Dışı Taşımalar
 • 7 Transit Taşımalar
 • 8 Kombine Taşımalar

Üretilen ürünün taşınmasından, bir fabrikanın taşınmasına ve ağır proje çalışmalarınızın nakliyesine kadar her tip lojistik desteği kara yolu taşımacılığıyla gerçekleşmektedir.

Günümüzde taşımacılık alanında en çok tercih edilen kara yolu taşımacılığıdır çünkü kara yolu taşımacılık güvenilirdir, hem yaygın olarak kullanılır hem de daha fazla yükün taşınmasını sağlayabilmektedir.

Kara yoluyla taşımacılığının güvenilir olması, hem yaygınca kullanılır hem de fazlaca yükün taşınmasına olanak sağlaması sebebiyle en çok tercih edilen taşımacılık metodudur. Bir evin içinde bulunan eşyaların taşınmasından, fabrikanın taşınmasına varıncaya kadar her tür taşımacılık karayolu taşımacılığı ile gerçekleştirilebilir. Gerek kolaylığı açısından gerekse uygun fiyat açısından cazip olan karayolu taşımacılığı lojistik sektöründe kullanımı en yaygınlaşmış olan taşıma şeklidir.
Denizyolu Taşımacılığı

Denizyolu Taşımacılığı

Dünya ticaretinin % 80’inin denizyoluyla gerçekleştiği günümüzde MKR Grup, tüm dünyada söz sahibi armatörlerle yaptığı anlaşmalar, geniş acente ağı ve sahip olduğu üyelikler ile dünya genelinde birçok müşteriye kıtalar arası akılcı lojistik çözümleri üretmektedir.

Konteyner Çeşitleri

 • 1 FCL Konteyner, İthalat/İhracat Taşımaları
 • 2
 • 2 LCL (parsiyel) Konteyner, İthalat/İhracat Taşımaları,
 • 3
 • 3 Özel Konteyner Seçenekleri (Opentop, Flatrack, Reefer, ISO tank, Flexi vb.),
 • 4
 • 4 Türkiye aktarmalı transit taşımalar
 • 5
 • 5 Key Account yönetimi

MKR Grup, müşterilerin ürünlerinin taşınması sırasında her türlü kombinasyon olanaklarını planlayarak, konteyner bazında FCL ve LCL taşımalarını gerçekleştirdiği gibi, kara-deniz, deniz-hava, deniz-demiryolu gibi intermodal seçenekleriyle en ideal çözümü sağlamaktadır. Limandan limana, limandan kapıya, kapıdan kapıya taşımanın yanında, deniz taşımacılığı çözümleri kapsamında LCL ürünlerin konsolide edilmesi, transit yükleme hizmeti ve cross taşımacılık hizmetlerini de vermektedir. MKR Grup, tüm dünyada gemi acentalarıyla imzaladığı özel kontratlarla navlun alternatifleri yaratmakta ve maliyet avantajı sağlamaktadır.

Tecrübe ve uzmanlık altyapısı sayesinde entegre çözümler sunabilme yeteneğine sahip olan MKR Grup, farklı destinasyonlara ve müşteri ihtiyaçlarına göre kara-deniz, deniz-demiryolu gibi Intermodal seçenekleri sunmaktadır.

MKR Grup, hizmet verdiği standart ve özel tip konteynerler dışında, Flexi ve ISO Tank tipi konteynerler sayesinde; sıvı ve kimyasal maddelerin lojistik operasyonlarını çok daha hızlı, güvenli, çevreye duyarlı ve mümkün olan en yüksek hacimlerle yönetmektedir. Müşterilerinin taleplerini baz alarak yeni adımlar atmaya devam eden MKR Grup, hayata geçirdiği uygulamalarla maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.
Havayolu Taşımacılığı

Havayolu Taşımacılığı

MKR Grup, müşterilerinin her türlü taşımacılık talebine, en ideal çözümü sunma ilkesini benimsemiştir. Bu bağlamda havayolu taşımacılığı, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı gibi taşımacılık çözümlerinde tamamlayıcı rol oynamaktadır.

 • 1 Genel Kargo Taşımacılığı (GCR)
 • 1 Özel Kargo Taşımacılığı
 • 2 Değerli Kargo (VAL)
 • 3 Canlı Hayvan (AVI)
 • 4 Tehlikeli Madde (DGR)
 • 5 Çabuk Bozulabilen Ürünler
 • 6 Konsolidasyon Hizmetleri
 • 7 Full Cargo Charter Servisi
 • 8 Askılı Tekstil

MKR Grup; Sahip olduğu tüm dünyayı kapsayan geniş acente ağı ve önemli havayolu şirketleriyle yaptığı özel anlaşmalarla, birçok ülke ve lokasyonda müşterilerine hava taşımacılığında en kaliteli hizmeti en uygun maliyete sunmak için çalışmaktadır.

MKR Grup, hava taşımacılığının gerektirdiği hızlı hizmeti sağlamak için, operasyonel mükemmelliği ön planda tutmaktadır. Geniş acenta ağı ve lokasyonlarıyla, dünyanın tüm havalimanlarına ürünleri ulaştıracak farklı çözümler sunmaktadır. MKR Grup; sadece havalimanından havalimanına değil; kapıdan havalimanına, havalimanından kapıya ve kapıdan kapıya olmak üzere farklı hizmet seçeneklerinin yanında, transit yükleme hizmeti ve iki ülke arasında gerçekleşen cross taşımacılık hizmetlerini de vermektedir. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hava taşımacılığıyla entegre depolama, elleçleme, dağıtım, gümrükleme, paletleme ve sigorta gibi hizmetler de sunmaktadır.

MKR Grup müşterilerinin pazar rekabet koşullarında, ürününü en uygun şartlarda müşterisine ulaştırması için, başta Avrupa olmak üzere Amerika ve Uzak Doğu’da yerleşik konsolidasyon merkezleri ve tüm dünyayı kapsayan geniş acenta ağıyla kara-hava, deniz-hava gibi farklı taşımacılık modelleri sunmakla kalmayıp, müşterileri adına uçuş planlamasında farklı alternatifler üreterek, maliyet avantajı da sağlamaktadır.
MKR Proje

MKR Proje

MKR Grup olarak birçok sanayi kuruluşu, otoyol, havalimanı, fabrika, şantiye, okul, hastane, otel vb. çoklu dağıtımlarda taşınacak ürüne göre planlama, süreç ve maliyetlerin yönetimi, Yurt genelinde gerçekleştirilecek fuar ve seminer alanlarında, salonun organizasyona hazırlanması için gerekli tüm lojistik hizmetlerin sağlanması, Makine, emtia taşıması ve depo düzenlenmesi gibi çalışmalarda gerekli vinç, forklift, transpalet gibi özel ekipmanları sağlamaktayız.

MKR Gümrük

MKR Gümrük

Kuruluşumuzdan bu yana Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı ve sair mevzuatı en iyi şekilde yorumlayan ve uygulayan, teknolojik altyapısı,gümrük idarelerindeki etkin kadrosu ve uzmanlığı ile müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi hedeflemiş olan şirketimiz müşterisinin sipariş aşamasından başlayarak özel çözümler sunarak ve depo teslimine kadar tüm süreçleri takip ederek 7/24 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BİLGE sistemine bağlı olarak süreç takip sistemi ile anlık iletişim sağlamaktadır.

Vergi Usul Kanununa göre vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişi statüsüne sahip olmamakla beraber yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yetkisi olan kişiler ortaklıkları ithalat işlemleri yürütebilirler. Tacir olmayan gerçek kişiler özelliği ve niteliği itibariyle, özel , şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler.

İhracatla ilgili her türlü işlem bu karar ilgili mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden çıkarılacak yönetmelik tebliğ ve kanunlar çerçevesinde yürütülür.

Transiti gerçekleştirilecek olan eşyanın G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon) numarasının tespit edilmesi. Evrakların tamamlanmasını takiben ilgili acenteden ordinonun alınması Gerekli teminat işlemlerinin tamamlanması Transiti gerçekleştirilecek olan eşyanın beyannamesinin düzenlenmesi Beyannamenin tescil işleminin yapılması
MKR Gümrükleme, serbest bölgelerde yerleşik firmalara da serbest bölge dışında olupta serbest bölgelere ticaret yapan firmalara da tüm gümrük işlemlerinde hizmet vermektedir.

Firmamızdan tüm Türkiye gümrüklerine doğrudan EDI bağlantısı ile mallarınızın beyanı ve tescil işlemi direkt olarak ofislerimizdeki bilgisayarlar ile gümrüğe yapılabilmektedir.

İşlemlere ait evraklar ileriki tarihlerde tekrar ulaşabilmeniz amacıyla, şirket bünyemize ait arşivlerde saklanır

MKR Fuar

MKR Fuar

Sergi ürünlerinin uluslararası taşıma şekli, lokal ve global gümrükleme süreçleri, sevk belgelerinin hazırlanması, adresten alınıp standa teslimine ve tekrar kuruma ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreçte hizmet vermektedir. Bilindiği üzere fuar lojistiği zamana dayalı olması, muhtemel aksaklık ve hataların alternatif maliyetlerinin yüksekliği ve tanıtım boyutuyla riske edilmemesi gereken, en başından iyi bir planlama ve koordinasyon gerektiren lojistik türüdür.

 • 1 Karayolu – havayolu – denizyolu – demiryolu – kombine ( çoklu ) taşıma çeşitleri
 • 2 Geçici/kati giriş ve çıkış gümrüklemeleri
 • 3 Depolama, ambalajlama, etiketleme ve paletleme
 • 4 Yurtdışı fuar lojistik hizmetleri (gümrükleme-depolama-stand teslimatı-boş kaplar - ekipman ve işgücü temini)
 • 6 İç taşıma
 • 7 Dokümantasyon
 • 8 Fuar sonrası teşvik ve değerlendirme prosedürü
MKR Sigorta

MKR Sigorta

MKR Grup müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda anlaşmalı sigorta şirketleri ile nakliyat poliçesini zaman kaybı yaratmadan yapmaktadır. Aynı zamanda müşterilerine nakliyat poliçelerinin kapsamları hakkında bilgi aktarımı gerçekleştirmektedir.

MKR Depolama

MKR Depolama

MKR Grup Lojistik Depo ve Gümrüklü Depolama hizmetleri sunmaktadır. Etkin Depo Yönetim Sistemi ile ürünün teslim alınması ile başlayan depolama sürecinden, depo ve dağıtım merkezlerinde siparişlerin alınmasına kadar envanterde meydana gelen tüm işlemler izlenmektedir. Müşteri talepleri doğrultusunda lojistik depo ve antrepolarda tüm katma değerli hizmetler sunulmaktadır.

 • 1 Depolama ve Stok Yönetimi
 • 2 Toplama ve Paketleme Hizmetleri
 • 3 Tedarik Zinciri Ortağı Sistemlerle Entegrasyon
 • 4 Mal Kabul
 • 6 Sipariş Hazırlama, İrsaliye ve Faturalama Hizmetleri
 • 7 LOT, FIFO, FEFO, Seri No Bazında Envanter Kontrolü
 • 8 Üretim İçin Hammadde ve Yarı Mamul Tedariği
 • 9 Kalite Kontrol
 • 10 Sevkiyat
 • 11 Depo Taşıma Hizmetleri
 • 12 Tersine Lojistik

Gümrüklü, Gümrüksüz, Depolama Hizmetleri ile MKR Grup Her zaman yanınızda. Tüm ürünlerinizin adreslere teslimi ve Serbest depodan sevkiyatı ile ilgili bölge gözetmeksizin farklı tonajlı iş ortaklarımız ile hizmet sunmaktayız.