Gümrük - İhracat

İhracat

Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemlerinin uygulandığı rejimdir.

System Benefits

  • 1 İhracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, Birlik tastikinin alınması.
  • 2 Ürünün G.T.İ.P. tespiti.
  • 3 İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyonun tamamlanması.
  • 4 TEV.(Telafi Edici Vergi) ödemesi
  • 5 Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması.
  • 6 Mal beraberi gidecek olan vesaiklerin nakliye firmasına teslimi.
  • 7 Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1, menşe şehadetnamesi, konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması.
  • 8Hariçte ve Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları, Geçici ihracat işlemlerinin sürelerinin takibi.
  • 9 Evrak teslim formu ile evrakın tarafınıza teslimi.

Research

Salesman and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame. It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewe regor then turned to look

Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him

Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him

Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him